Werkwijze en tarieven

De eerste afspraak

De eerste afspraak wordt gevuld met een uitgebreid vraaggesprek over uw klacht of vraag. In het geval van vraag naar fysiotherapie vindt er aansluitend een lichamelijk onderzoek plaats gericht op het vaststellen van de behandelbare aspecten. Aan het einde van het lichamelijk onderzoek zal het behandelplan worden besproken. De behandeldoelstellingen en de behandelvormen worden daarbij aan U uitgelegd. Ook wordt duidelijk wat het aandeel van de therapeut zal zijn en welke mate van zelfwerkzaamheid van U wordt verwacht. Mocht er tijdens de eerste afspraak voldoende tijd over zijn, dan wordt de eerste behandeling al ingezet.

Download onze folder voor meer informatie: Folder Praktijk info

Vervolgafspraken

Wij werken op afspraak. Wij streven ernaar om strak op tijd te werken. Uw tijd is kostbaar. U mag van ons verwachten dat U niet lang hoeft te wachten.

Mocht U, door omstandigheden, toch even moeten wachten dan hebben we voor U een leestafel om het wachten enigszins te veraangenamen. 

Advies

Gevraagd en ongevraagd zullen wij zowel U als uw verwijzer advies bieden voor een optimaal en spoedig herstel. Structureel overleg met uw huisarts is daarbij een van onze overlegvormen. Een goede relatie en nauw contact biedt de mogelijkheid om ook tussentijds in overleg met uw verwijzer de behandeldoelen en vormen bij te stellen en op elkaar af te stemmen.

Zonder verwijzing naar de fysiotherapeut of psycholoog

Sinds enkele jaren kunt U ook zonder verwijzing bij de fysiotherapeut terecht.  Bij de psycholoog kon dit al. Na een screening wordt bepaald wat nodig is om van uw klachten af te komen en of fysiotherapie of psychologie daarin kan bijdragen. Indien nodig gebeurt dit in overleg met uw huisarts of andere disciplines.

Weer thuis

Weer thuis na een opname in een ziekenhuis of verpleeghuis is voor U vaak prettiger dan het verblijf in een ziekenhuisbed. Dat thuis de fysiotherapeutische behandeling wordt voortgezet zoals uw specialist dat heeft aangegeven is voor ons vanzelfsprekend. Om dat zo goed mogelijk te doen onderhouden wij met onze collega’s in de verschillende centra een goed contact.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Afspraak