Ergotherapie

Ergotherapie
Met de ergotherapeuten van Avoord Zorg en Wonen Advies- en behandelcentrum zijn afspraken gemaakt om de zorg rondom onze patiënten te optimaliseren. Ergotherapie en fysiotherapie gaan hierbij ‘hand in hand’.

Wat is ergotherapie?

Als ergotherapeuten helpen we mensen met problemen of beperkingen in het dagelijks functioneren om weer zo zelfstandig mogelijk de dag door te komen. U kunt bierbij onder andere denken aan een CVA (beroerte), Parkinson, Reuma, MS, COPD, dementie of problemen of beperkingen vanwege de ouderdom. De activiteiten die problemen opleveren en die voor u belangrijk zijn, worden zo praktisch mogelijk aangepakt. We bekijken met u of u de normale alledaagse handelingen opnieuw of op een aangepaste manier kunt verrichten. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een jas dichtknopen, een douche nemen, opstaan uit een stoel of het gebruik maken van de telefoon. Bij (vroegtijdige) inschakeling van een ergotherapeut wordt getracht de patient zo lang mogelijk veilig en zelfstandig thuis te laten functioneren.

Wat doet de ergotherapeut?

We onderzoeken de reden waarom u bepaalde handelingen niet kunt uitvoeren. Tevens wordt bepaald hoe de situatie kan worden verbeterd, bijvoorbeeld door middel van training, adviezen of het gebruik van hulpmiddelen. Ook geven we oefeningen en adviezen voor problemen met dagelijkse handelingen zoals wassen, aan- en uitkleden, toiletbezoek, het verzorgen van het huishouden, het uitvoeren van hobby’s, enzovoorts. Daarnaast geven we adviezen over het aanpassen van de woning en het gebruik van hulpmiddelen en (rol)stoelen. We zijn op de hoogte van wet- en regelgeving rondom het aanvragen van voorzieningen bij de zorgverzekeraar en gemeente (= WMO). Hierbij wordt u door ons begleid. We zijn er niet alleen voor u, maar ook voor uw gezinsleden of verzorgers. Door het geven van informatie en adviezen leren zij omgaan met uw ziekte of beperking.

Ergotherapeute Marleen Oomen heeft een inloopspreekuur op aanvraag in onze praktijk. U kunt met alle vragen op ergotherapeutisch gebied bij haar terecht.

Inloopspreekuur op aanvraag.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Afspraak