Klachtenregeling

Wij proberen U zo goed mogelijk te behandelen, te bejegenen, van informatie en advies te voorzien, en zelf te laten participeren in Uw eigen behandeltraject. Als U desondanks toch klachten heeft over de behandeling of de manier waarop wij met U omgaan, dan is het belangrijk voor ons, dat U deze klachten aan ons kenbaar maakt. U kunt ons met een klacht mondeling, schriftelijk, telefonisch of per e-mail benaderen. Als Uw klacht over de behandeling gaat, kunt U het best de klacht rechtstreeks met Uw behandelaar bespreken. Indien U de klacht liever niet rechtstreeks met Uw behandelaar bespreekt, kunt U eventueel Uw klacht kenbaar maken aan een andere medewerker van de praktijk en daarbij om bemiddeling vragen. Bij klachten over ongewenste omgangsvormen bieden wij U de mogelijkheid contact op te nemen met een vertrouwenspersoon. Voor onze praktijk is dat: dhr. drs. E.G. Sligchers, psycholoog. U kunt hem bereiken op telefoonnummer: 06- 11142068.

 

Indien deze bemiddeling voor U onvoldoende resultaat oplevert, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. U vindt hierover informatie in een brochure in de wachtkamer. Meer informatie vindt U op de Fysiotherapeut

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Afspraak