Psychologie

Intake-vrije inloop-behandeling

U kunt bij ons indien nodig binnen enkele dagen terecht voor intake en / of behandeling van psychische klachten of een coachingtraject of sportpsychologische begeleiding. Een manier om snel in gesprek te komen is het vrije en kosteloze inloopspreekuur op zaterdag. Belt u wel even vooraf!Het aanspreekpunt voor psychologische trajecten binnen Gezondheidscentrum Sligchers is dhr. drs. Ed Sligchers, psycholoog. Afhankelijk van de vraagstelling van u als cliënt, wordt er samen met u een (behandel)traject uitgezet. Toegepaste psychologische behandelmethoden binnen Gezondheidscentrum Sligchers zijn de cognitieve gedragstherapie (CGT) en Acceptance Commitment Therapy (ACT), Mindfulness en Method of Levels (MOL) en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Waar nodig en mits u toestemming verleent, wordt overlegd met andere disciplines binnen en buiten het gezondheidscentrum. 

Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

ACT is een behandelmethodiek welke snel terrein wint binnen de psychologie. ACT is niet alleen toepasbaar bij psychische klachten, maar ook bijvoorbeeld in de (top)sport.De ACT behandeling gaat in op een zestal onderdelen, de zogenaamde zuilen van de therapie. Deze zuilen zijn: Acceptatie (van alles wat het leven met zich meebrengt en wat is voor acceptatie nodig), Gedachten (cognities, mee vereenzelvigd – fusie – of los van kunnen komen – defusie), Mindfulness (leven in het hier en nu), Waarden (wat is betekenisvol voor mij als persoon), Actie (leef of neem ik actie richting mijn waarden?), Het Zelf (hoe zie ik mezelf en wat betekent dat voor relaties met anderen)

Method of Levels (MOL)

MOL is een andere relatief nieuwe (transdiagnostische) behandelmethodiek, welke snel terrein wint en toepassing vindt bij een breed scala aan psychische klachten. Hoe bij MOL te werk wordt gegaan, kan u in de pdf Wat is de Method of Levels lezen.

Download onze folder voor meer informatie: Wat is de Method of Levels

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.EMDR therapie is een behandelvorm waarbij u de herinnering aan een trauma vertelt en tegelijkertijd door uw therapeut wordt afgeleid met afleidende stimulansen. Dit zijn meestal handbewegingen, maar kunnen ook geluiden zijn, die links en rechts worden aangeboden.

Mindfulness

Mindfulness wordt gegeven als onderdeel van een psychologisch behandeltraject of in de vorm van workshops en groepslessen. Zie voor de workshops en groepslessen: Mindfulness

Beroepscode

Wij oefenen ons beroep uit binnen het kader van de Beroepscode voor Psychologen van het NIP. Alle informatie hierover alsmede de tekst van de Beroepscode vindt U op de internetpagina van het NIP https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Afspraak