Cranio Faciale Therapie

Helaas zijn wij momenteel niet in de gelegenheid om heel specialistische crano faciale therapie te bieden.

Crano faciale therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie.

Cranio faciale therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie en richt zich op het behandelen van pijnklachten of stoornissen in het hoofd- nek- en gezicht gebied. Cranio faciale therapie wordt ook wel orofaciale therapie of kaak fysiotherapie genoemd.
De therapeut brengt door middel van een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek de klachten uitvoerig in kaart en stelt hypothesen op om te kijken welke mogelijkheden er voor fysiotherapeutische behandeling zijn. Er wordt in eerste instantie gekeken naar de functie van de nek, het kaakgewricht, de schedel en het zenuwstelsel van het hoofd en gezicht. Daarna worden er mogelijk ook andere regio’s zoals de rug, schouder of heup nagekeken.

De fysiotherapeut zal de gevonden stoornissen gaan behandelen met als doel vermindering van de pijnklachten en beperkingen in het functioneren. Daarnaast wordt er samen met de patiënt gekeken hoe hij/zij in het dagelijks leven met de klachten kunt omgaan en hoe de patiënt meer controle op zijn/haar klachten kunt krijgen.

Er zal indien nodig samengewerkt worden met andere disciplines zoals uw huisarts, tandarts, orthodontist, KNO arts, kinderarts, kinderfysiotherapeut en psycholoog. Veel patiënten die bij een gespecialiseerde therapeut komen zijn diagnostisch goed gescreend. Indien dit niet het geval is en de therapeut heeft twijfels, zal hij/zij contact opnemen met uw huisarts voor verder onderzoek.

De volgende klachten/aandoeningen komen mogelijk in aanmerking voor behandeling door een cranio faciaal therapeut:

  • Kaakpijn: bijvoorbeeld na tandarts behandeling, een knakkende kaak, problemen met openen of sluiten van de mond, pijn bij kauwen, klachten als gevolg van klemmen of knarsen van de tanden, onverklaarbare tandpijn, kaakpijn na orthodontie, kaakpijn door dragen prothese/ kunstgebit, door verkeerde stand van de tanden/kiezen, discus problemen
  • Hoofdpijn: hoofdpijn met nekklachten, drukkend gevoel in het hoofd, migraine, spanningshoofdpijn
  • Klachten rondom het oor: oorsuizen, tinnitus, duizeligheid, chronische oorontstekingen
  • Specifieke aandoeningen: bijvoorbeeld aangezichtsverlamming (facialisparese), aangezichtspijn (trigeminus neuralgie), whiplash, scheefhals (Torticollis), gordelroos (Herpes zoster), groeistoornissen schedel
  • Algemene klachten: concentratiestoornissen, onverklaarbare gezichtspijn, onverklaarbare brandende pijn in de mond, problemen met slikken, vermoeid gevoel in de kaken
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Afspraak