Back to Move

Back to Move

Een nieuwe, complete aanpak bij lage rugklachten.

Gezondheidscentrum Sligchers heeft een nieuwe werkwijze voor cliënten met lage rugklachten: Back to Move. Met een programma ‘op maat’ helpen we u de rugklachten te verminderen en terugkeer van de klachten te voorkomen. We kijken daarbij naar alle factoren die de rugklachten hebben veroorzaakt en in stand houden.

Op maat

Aan de hand van enkele specifieke vragen en testen beoordeelt de therapeut welke factoren voor u van belang zijn. Samen met u worden de doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn altijd gericht op:

 • Het verminderen van de pijnklachten
 • Het verbeteren van uw lichamelijk functioneren
 • Het voorkomen van terugkeer van de klachten en wat u zelf hieraan kunt doen (zelfmanagement)

U wordt ingedeeld in een licht, midden of uitgebreid programma. Bij deze indeling kijkt de therapeut wat het best passende programma voor u is om de genoemde doelen te behalen.

Complete begeleiding

Back to Move biedt een mix van diverse behandelingen en soort begeleiding. De therapeut gaat samen met u op zoek naar wat voor u effectief is. Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, doelen en wensen. Naast behandelingen in de praktijk kunt u (groeps)trainingen en oefeningen krijgen, voorlichting en adviezen, of coaching met betrekking tot het juiste gebruik van uw rug. Allemaal bedoeld om de belastbaarheid (wat uw lichaam aan kan) af te stemmen op de belasting (wat u van uw lichaam vraagt).

Daarbij bieden we ook online/digitale begeleiding, zoals een online intake, digitale oefenprogramma’s, voorlichtingsdocumenten en -filmpjes, consulten ‘op afstand’ zoals (beeld)bellen en een (afspraken-)App. Zo heeft u alle belangrijke informatie en oefeningen altijd digitaal bij de hand.

Online vragen(lijsten)

Om het 1e bezoek aan de fysiotherapeut goed te gebruiken, wordt u verzocht vóór het 1e bezoek het intakeformulier en een 3-tal vragenlijsten in te vullen. Door dit digitaal te doen, komt de informatie direct in uw dossier te staan. Zo kan de fysiotherapeut zich alvast een beeld vormen van uw klachten en situatie en bent u minder tijd kwijt met het vraaggesprek.

Duurzaam resultaat

Als het goed is, heeft u aan het eind van het Back to Move programma er vertrouwen in dat u uw klachten onder controle kunt houden, zodat ze niet weer terugkeren. Dat was immers één van de doelstellingen. Met uw therapeut kunt u eventueel nazorgcontacten afspreken, al dan niet ‘op afstand’ zoals per mail, telefoon of beeldbellen.

Mochten dezelfde klachten na het programma toch terugkeren, dan worden deze onder voorwaarden binnen hetzelfde traject weer gratis opgepakt. Bij terugkeer van de klachten kunt u contact opnemen met uw therapeut. De therapeut kijkt dan of uw situatie is veranderd en wat er nodig is om alsnog de doelstellingen te behalen.

Vergoeding Back to Move

Back to Move wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. 

Bent u aanvullend verzekerd, maar heeft u onvoldoende zittingen fysiotherapie over, dan heeft u de volgende opties:

 • Het Back to Move programma volgen en het aantal zittingen dat u tekort komt zelf bijbetalen.
 • Geen gebruik maken van Back to Move, maar van de losse behandelingen die u nog over heeft.

Bent u niet aanvullend verzekerd, dan kan u:

 • Het Back to Move programma zelf betalen
 • Geen gebruik maken van Back to Move, maar van losse behandelingen die u zelf betaalt.

Samenvattend

 • Back to Move is een complete aanpak voor lage rugpijn en bestaat uit een combinatie van fysiotherapeutische behandelingen, training, voorlichting, coaching, digitale informatie en begeleiding op afstand.
 • U heeft meer invloed op uw herstelproces omdat u samen met de fysiotherapeut aan de oorzaak van uw lage rugpijn werkt.
 • Back to Move is altijd op maat en sluit volledig aan op uw wensen en mogelijkheden.
 • Vaste tarieven, zodat u vooraf zekerheid heeft over de kosten.
 • Wanneer uw klachten onverhoopt binnen een vastgestelde termijn terugkeren, dan worden deze onder bepaalde voorwaarden weer gratis opgepakt.